Z důvodu zvýšeného zájmu se doba dodání objednávek může prodloužit.

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak funguje zařízení glo™ 2.0?

Chceš-li použít zařízení glo™ 2.0, postupuj dle níže uvedeného návodu: Otevři kryt zařízení glo™ 2.0 a opatrně zasuň náplň neo™ s jejím současným pootočením, dokud se barevný proužek na filtru náplně úplně nezasune do zařízení. Poté stiskni a přidrž tlačítko na 3 sekundy, abys spustil proces zahřívání. Zařízení jemně zavibruje po 3 sekundách a indikuje tak, že můžeš pustit tlačítko. Po 40 sekundách se všechny 4 diody na zařízení glo™ 2.0 rozsvítí, zařízení glo™ 2.0 zavibruje a indikuje tak připravenost k použití. Nech náplň neo™ v zařízení glo™ 2.0 a lehce si z tabákové náplně potáhni. Po zhasnutí 3 z 4 diod bude svítit ještě poslední dioda a přijde znovu jedna vibrace, která indikuje posledních cca 30 s užívání. Teprve pak zařízení zhasne a zcela se vypne. Zařízení glo™ 2.0 se automaticky vypne. Proces můžeš také ukončit kdykoliv přidržením ovládacího tlačítka zařízení glo™ 2.0 na 3 sekundy. Zařízení jemně zavibruje a indikuje tak, že bylo vypnuto. Během použití zařízení není možné udělat přestávku. Stávající náplň neo™ musíš vyměnit za novou, abys mohl začít nový proces zahřívání. UPOZORNĚNÍ: Při vdechování nech náplň neo™ v zařízení glo™ 2.0.

Mohu v zařízení glo™ 2.0 používat běžné cigarety?

Ne. Zařízení glo™ 2.0 podporuje pouze náplně neo™.

Jak nabíjet zařízení glo™ 2.0?

Zařízení se nabíjí pomocí USB kabelu (přiloženého ve starter kitu se zařízením glo™ 2.0). Připoj zařízení glo™ 2.0 pomocí USB kabelu k USB adaptéru pro zařízení glo™ 2.0 anebo k USB portu počítače. Diody na ovládacím tlačítku indikují stav nabíjení. Baterie je úplně nabitá za 2–4 hodiny a stačí až na 30 použití. Pro kontrolu stavu nabití baterie stiskně a ihned uvolně ovládací tlačítko na přední straně zařízení glo™pro (nelze kontrolovat stav nabití baterie během procesu zahřívání).

Jak dlouho může zařízení glo™ 2.0 pracovat na jedno nabití / jak často je třeba nabíjet?

Jedno nabití zařízení glo™ 2.0 vydrží až na 30 po sobě jdoucích použití.

Na jakém principu funguje centrální mechanismus glo™ 2.0?

Zařízení glo™ 2.0 má komoru, do které se vsune zahřívaná tabáková náplň. Po spuštění zahřívá komora napájená baterií tabákovou náplň.

Jak se zařízení glo™ 2.0 čistí?

Před zahájením čištění nech zařízení glo™2.0  vychladnout minimálně na 5 minut. VÝSTRAHA: Poklepávání nebo třesení zařízením glo™2.0  za účelem odstranění nečistot může mít za následek jeho poškození. Chceš-li vyčistit vnitřek zařízení, použij speciální kartáček nacházející se ve starter kitu. Abys dosáhl nejlepšího výsledku, vyčisti zařízení z obou stran. Čištění prováděj nejpozději po 20. použití.

Při jakých teplotách se může používat  glo™ 2.0?

Optimální teplota pro užívání je –20 °C až +45 °C, optimální teplota nabíjení je 10 °C až 45 °C, teplota omezeného nabíjení je 0 °C až 10 °C.

Co znamenají symboly na zařízení glo™ 2.0?

Vysvětlení významu všech symbolů nalezneš zde.

Kde najdu manuál ke glo™ 2.0?

Uživatelská příručka ke glo™ 2.0 je k dispozici zde.

Jak funguje zařízení glo™ nano?

Chceš-li použít zařízení glo™ nano, postupuj dle níže uvedeného návodu: Otevřei kryt zařízení glo™ nano a opatrně zasuň náplň neo™ s jejím současným pootočením, dokud se barevný proužek na filtru náplně úplně nezasune do zařízení. Poté stiskni a přidrž tlačítko na 3 sekundy, abys spustil proces zahřívání. Zařízení jemně zavibruje po 3 sekundách a indikuje tak, že můžeš pustit tlačítko. Po 40 sekundách se všechny 4 diody na zařízení glo™ nano rozsvítí, zařízení glo™ nano zavibruje a indikuje tak připravenost k použití. Nech náplň neo™ v zařízení glo™ nano a lehce si z tabákové náplně potáhni. Po zhasnutí 3 z 4 diod bude svítit ještě poslední dioda a přijde znovu jedna vibrace, která indikuje posledních cca 20 s užívání. Teprve pak se zařízení zhasne a zcela vypne. Zařízení glo™ nano se automaticky vypne. Proces můžeš také ukončit kdykoliv přidržením ovládacího tlačítka zařízení glo™ nano na 3 sekundy. Zařízení jemně zavibruje a indikuje tak, že bylo vypnuto. Během použití zařízení není možné udělat přestávku. Stávající náplň neo™ musíš vyměnit za novou, abys mohl začít nový proces zahřívání. UPOZORNĚNÍ: Při vdechování nech náplň neo™ v zařízení glo™ nano.

Mohu v zařízení  glo™ nano používat běžné cigarety?

Ne. Zařízení  glo™ nano  podporuje pouze náplně neo™.

Jak nabíjet zařízení glo™ nano?

Zařízení se nabíjí pomocí USB kabelu (přiloženého ve starter kitu se zařízením  glo™ nano). Připoj zařízení  glo™ nano  pomocí USB kabelu k USB adaptéru pro zařízení  glo™ nano  anebo k USB portu počítače. Diody na ovládacím tlačítku indikují stav nabíjení. Baterie je úplně nabitá za 1,5 hodiny a stačí až na 8 použití. Pro kontrolu stavu nabití baterie stiskně a ihned uvolně ovládací tlačítko na přední straně zařízení glo™ nano (nelze kontrolovat stav nabití baterie během procesu zahřívání).

Jak dlouho může zařízení glo™ nano pracovat na jedno nabití / jak často je třeba nabíjet?

Jedno nabití zařízení  glo™ nano  vydrží až na 8 po sobě jdoucích použití.

Na jakém principu funguje centrální mechanismus glo™ nano?

Zařízení  glo™ nano  má komoru, do které se vsune zahřívaná tabáková náplň. Po spuštění zahřívá komora napájená baterií tabákovou náplň.

Jak se zařízení glo™ nano čistí?

Před zahájením čištění nech zařízení glo™ nano  vychladnout minimálně na 5 minut. VÝSTRAHA: Poklepávání nebo třesení zařízením glo™ nano  za účelem odstranění nečistot může mít za následek jeho poškození. Chceš-li vyčistit vnitřek zařízení, použij speciální kartáček nacházející se ve starter kitu. Abys dosáhl nejlepšího výsledku, vyčistě zařízení z obou stran. Čištění prováděj nejpozději po 20. použití.

Při jakých teplotách se může používat glo™ nano?

Optimální teplota pro užívání je –5 °C až 60 °C, optimální teplota nabíjení je 0 °C až 45 °C, teplota omezeného nabíjení je 0 °C až 18 °C.

Co znamenají symboly na zařízení glo™ nano?

Vysvětlení významu všech symbolů nalezneš zde.

Kde najdu manuál ke glo™ nano?

Uživatelská příručka ke  glo™ nano je k dispozici zde.

Jak funguje zařízení glo™ pro?

Chceš-li použít zařízení glo™ pro, postupuj dle níže uvedeného návodu: Otevři kryt zařízení  glo™ pro  a opatrně zasuň náplň neo™ s jejím současným pootočením, dokud se barevný proužek na filtru náplně úplně nezasune do zařízení. Pro užívání v režimu „Standard“ přidrž tlačítko na 3 sekundy, abys spustil proces zahřívání. Zařízení jemně zavibruje po 3 sekundách a indikuje tak, že můžeš pustit tlačítko. Po 20 sekundách se všechny 4 diody na zařízení glo™ pro rozsvítí, zařízení glo™ pro zavibruje a indikuje tak připravenost k použití. Pro užívání v režimu „Boost“ drž stisknuté ovládací tlačítko zařízení glo™ pro po dobu 5 sekund. Zařízení glo™ pro jemně jednou zavibruje nejprve po 3 sekundách a následně dvakrát zavibruje po 5 sekundách, což znamená, že byl zahájen proces zahřívání. Tlačítko tedy uvolni až po druhé vibraci. Po 10 sekundách se všechny 4 diody na zařízení glo™ pro rozsvítí, zařízení glo™ pro zavibruje a indikuje tak připravenost k použití. Nech náplň neo™ v zařízení glo™ pro a lehce si z tabákové náplně potáhni. Po zhasnutí 3 z 4 diod bude svítit ještě poslední dioda a přijde znovu jedna vibrace, která indikuje posledních cca 20s užívání. Teprve pak se zařízení zhasne a zcela vypne. Zařízení glo™ pro se automaticky vypne. Proces můžeš také ukončit kdykoli přidržením ovládacího tlačítka zařízení glo™ pro na 3 sekundy. Zařízení jemně zavibruje a indikuje tak, že bylo vypnuto. Všimni si, že není možné udělat přestávku během procesu. Stávající náplň neo™ musíš vyměnit za novou, abys mohl začít nový proces zahřívání. UPOZORNĚNÍ: Při vdechování nech náplň neo™ v zařízení glo™ pro.

Mohu v zařízení  glo™ pro používat běžné cigarety?

Ne. Zařízení glo™ pro podporuje pouze náplně neo™.

Jak nabíjet zařízení glo™ pro?

Zařízení se nabíjí pomocí USB kabelu (přiloženého ve starter kitu se zařízením glo™ pro). Připoj zařízení glo™ pro pomocí USB kabelu k USB adaptéru pro zařízení glo™ pro anebo k USB portu počítače. Diody na ovládacím tlačítku indikují stav nabíjení. Baterie je úplně nabitá maximálně za 1-2 hodiny a stačí až na 20 použití. Pro kontrolu stavu nabití baterie stiskni a ihned uvolni ovládací tlačítko na přední straně zařízení glo™pro (nelze kontrolovat stav nabití baterie během procesu zahřívání).

Jak dlouho může zařízení glo™ pro pracovat na jedno nabití / jak často je třeba nabíjet?

Jedno nabití zařízení glo™ pro vydrží až na 20 po sobě jdoucích použití.

Na jakém principu funguje centrální mechanismus glo™ pro?

Zařízení glo™ pro má komoru, do které se vsune zahřívaná tabáková náplň. Po spuštění zahřívá komora napájená baterií tabákovou náplň.

Jak se zařízení glo™ pro čistí?

Před zahájením čištění nech zařízení glo™ pro vychladnout minimálně na 5 minut. VÝSTRAHA: Poklepávání nebo třesení zařízením glo™ pro za účelem odstranění nečistot může mít za následek jeho poškození. Chceš-li vyčistit vnitřek zařízení, použij speciální kartáček nacházející se ve starter kitu. Abys dosáhli nejlepšího výsledku, vyčisti zařízení z obou stran. Čištění prováděj nejpozději po 20. použití. Pokud často používá funkci „Boost“, doporučujeme zařízení čistit častěji.

Při jakých teplotách se může používat glo™ pro?

Optimální teplota pro užívání je –20 °C až +45 °C, optimální teplota nabíjení je 10 °C až 45 °C, teplota omezeného nabíjení je 0 °C až 10 °C.

Co znamenají symboly na zařízení glo™ pro?

Vysvětlení významu všech symbolů nalezneš zde.

Kde najdu manuál ke glo™ pro?

Uživatelská příručka ke glo™ pro je k dispozici zde.

Co je náplň neo™?

Náplně neo™ jsou tabákové výrobky navržené pro použití pouze se zařízeními glo™. Náplně neo™ se zahřívají, ale nehoří. Nesmí se tedy zapalovat. To však nutně neznamená, že tento tabákový výrobek je méně škodlivý než jiné tabákové výrobky.

Mohu v zařízení glo™ používat běžné cigarety?

Ne. Zařízení glo™ podporují pouze náplně neo™.

Z čeho jsou vyrobeny náplně neo™?

Náplně jsou vyrobeny z tabáku a navrženy pro zahřívání, nikoliv pro spalování.

Zařízení se nezapíná, co mám dělat?

Baterie v zařízení glo™ může být vybitá. Zkontroluj stav nabití stisknutím tlačítka na zařízení glo™. Je-li to nutné, nabij zařízení podle návodu k nabití v kapitole s názvem „Rychlý start“ v návodu k obsluze. Pokud to nezabere, kontaktuj infolinku, kde získáš informace o reklamačním procesu.

Moje zařízení glo™  přišlo do styku s vodou nebo bylo uchováváno/používáno v podmínkách s vysokou vlhkostí. Co mám dělat?

Zařízení udržuj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vlhka. Srážky a všechny typy tekutin nebo vlhkosti mohou obsahovat minerály, které poškozují elektronické obvody. Pokud je zařízení mokré, nech jej vyschnout. Nabíječku používej pouze v uzavřených prostorách. Zařízení nenabíjej během bouřky s blesky. Pokud zařízení nefunguje správně, reklamuj jej u prodejce.

Co mám dělat, když moje zařízení nebude v pořádku / jak mohu reklamovat zařízení?

Zařízení může reklamovat v prodejním místě. Kontaktuj infolinku, abys získal více informací – 800 610 610.

Vítej!
Chceš-li pokračovat, zadej prosím tvůj rok narození.

  •  

Chystáš se vstoupit na webové stránky obsahující informace o tabákových výrobcích, elektronických cigaretách a náhradních náplní do nich.

K fungování těchto webových stránek, poskytování služeb, cílení reklam a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies. Některé informace jsou sdíleny se společností Google.
Pokračováním na webové stránky souhlasíš s používáním a uchováváním souborů cookies.

Zde nalezneš bližší informace o cookies a možnostech změnit nastavení ve svém prohlížeči.

ZÁKAZ PRODEJE TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, KUŘÁCKÝCH POMŮCEK, BYLINNÝCH VÝROBKŮ URČENÝCH KE KOUŘENÍ A ELEKTRONICKÝCH CIGARET OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET.

18